Image

Kính hộp

Mô tả

Kala© KoolMax™ là dòng sản phẩm kính hộp được sản xuất với dây chuyền khép kín bao gồm quy trình hút chân không, nạp khí trơ làm tăng khả năng cách nhiệt giữa 2 lớp kính.