Image

Kính Low-E

Mô tả

KalaGlass cung cấp các sản phẩm đa dạng để phục vụ cho các yêu cầu chuyên biệt cao. Bao gồm các ứng dụng cho các hệ Lan can kính, hệ Mái kính, hệ Sàn kính, hệ Kính không khung với kết cấu nhẹ, an toàn cao và chống bão. Các sản phẩm kiểm soát năng lượng mặt trời và cách nhiệt: Phủ cứng, phủ mềm, phủ nhiều lớp.