Image

Kính dán an toàn

Mô tả

Kính dán an toàn và kính an ninh Kala© LampMax™ hoặc Kala© SecurityMax™ gồm 2 hay nhiều tấm kính gắn kết với nhau bởi 1 hay nhiều lớp phim Polyvinyl Butyral (PVB). Nếu kính vỡ, những mảnh vỡ được giữ bởi lớp màng phim PVB ở giữa. Khung kính bị vỡ giữ lại một mảnh vụn trong thời gian chờ di chuyển đi nơi khác.