Trang chủ

*  DỊCH VỤ XIN CẤP, ĐỔI, THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH 

  • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp, đổi, thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp, đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

  • Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp, đổi, thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

  • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp, đổi, thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

  • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

  • CAM KẾT TRẢ HỒ SƠ TRONG 10 NGÀY HOẶC ÍT HƠN KỂ TỪ NGÀY NHẬN HỒ SƠ.

  • CHI PHÍ HỢP LÝ NHẤT.